Afschaffing langetermijnsparen tegen 2024?

Met het langetermijnsparen kunnen Belgen jaarlijks tot 2.350 euro sparen in een spaar- of beleggingsverzekering. Op die storting krijgen ze een belastingvermindering van 30 procent. In zijn fiscaal hervormingsplan pleit minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ervoor dat langetermijnsparen af te schaffen. Aan bestaande contracten zou niet geraakt worden. Wel zou het vanaf 2024 niet meer mogelijk zijn een nieuw contract te onderschrijven. Ook het verlengen van een bestaand contract met als doelstelling het fiscaal voordeel te verlengen zou vanaf 2024 niet meer mogelijk zijn.

Het fiscaal langetermijnsparen is een van de hoekstenen voor een volwaardig pensioen.

Verzekeringsfederatie Assuralia

‘We vinden dat een zeer spijtige zaak’, zegt de verzekeringsfederatie Assuralia. ‘Het fiscaal langetermijnsparen is een van de hoekstenen voor een volwaardig pensioen en maakt integraal deel uit van de hefbomen die mensen in handen hebben om na een professionele loopbaan de levensstandaard op peil te houden. Een afschaffing kan het vertrouwen van de burger verder aantasten, net wanneer we juist alle inspanningen moeten leveren om dat op te krikken.’

Populair

Bijna 800.000 Belgen doen aan fiscaal langetermijnsparen, een populaire vorm. De voorbije jaren won die nog aan populariteit omdat de fiscale korf waartoe het langetermijnsparen behoort almaar meer uitgedund werd voor andere belastingaftrekken. Alleen leningen voor de eigen woning die voor 2016 werden afgesloten zitten vanaf 2024 nog in dezelfde korf. Vorig jaar besliste de regering ook al de aftrek van de kapitaalaflossingen van de lening voor de tweede woonst, net als de premies voor een schuldsaldoverzekering, af te schaffen in 2024.

Alleen leningen voor de eigen woning die voor 2016 werden afgesloten zitten nog in dezelfde fiscale korf als het langetermijnsparen.

Deel op Twitter

Aan het langetermijnsparen zijn enkele voorwaarden verbonden. Het moet gaan om een contract van minstens tien jaar en u kunt het kapitaal in principe niet vroeger opvragen dan op 60-jarige leeftijd, al lopen de huidige contracten tot 65 jaar. Op 60-jarige leeftijd wordt een taks van 10 procent afgehouden.

Het bedrag dat gespaard kan worden, hangt af van het netto belastbaar beroepsinkomen, maar kan jaarlijks niet hoger liggen dan 2.350 euro (inkomsten 2023). Er is keuze tussen twee formules. De spaarverzekering (tak 21) biedt elk jaar een gegarandeerd rendement. Bij de beleggingsverzekering (tak 23) belegt u onderliggend in fondsen waarvan de waarde kan fluctueren. U neemt dan meer risico, maar het potentieel rendement ligt hoger.

OOK TWEEDE PLAFOND PENSIOENSPAREN SNEUVELT

Als het aan minister van Financiën Van Peteghem ligt, sneuvelt ook het tweede plafond voor het pensioensparen. Vandaag kan men tot 990 euro aan pensioensparen doen waarop een belastingvermindering van 30 procent geldt. Wie tussen 990 en 1.270 euro spaart, krijgt een belastingvermindering op het volledige bedrag van 25 procent.

Maar dat tweede plafond wil Van Peteghem afschaffen omdat er ook een fiscale val mee gemoeid is. Wie tussen 990 en 1.188 euro spaart, krijgt minder fiscaal voordeel dan wie 990 euro spaart.

Volgens Marc Van de Gucht, directeur-generaal van fondsenfederatie Beama, valt dit te betreuren aangezien de sector ‘enkele jaren geleden grote IT-kosten gemaakt heeft voor het doorvoeren van de aanpassingen aan het systeem’. ‘Bovendien moeten we beleggers nogmaals gaan uitleggen dat het systeem van het pensioensparen alweer wijzigt. Vergeet ook niet dat de maximumbedragen in 2023 niet werden geïndexeerd, ondanks de hoge inflatie’, zegt hij.

Bron De Tijd