Maak een afspraak


Nood- en servicenummers

Ondernemingen

Uw aansprakelijkheid

BA uitbating – Na levering

Het leven van een bedrijfsleider is niet altijd eenvoudig. Zelfs al kunt u ze tot een minimum beperken, risico’s zijn en blijven nu eenmaal eigen aan het beroepsleven.

Daarom wilt u uw resultaten en uzelf zo goed mogelijk beschermen.  Er bestaan verzekeringen die de schade dekken die derden zouden kunnen lijden door de uitoefening van uw activiteiten. En dat voor zover uw aansprakelijkheid betrokken is.

Bijkomend kan u aan de BA uitbating de verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering koppelen.

Deze vergoedt de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde na levering of door de werken na de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, voor zover deze schade-eisen betrekking hebben op schade die zich voordoen tijdens de geldigheid van de polis.

De dekking van de toevertrouwde goederen is de ideale aanvulling bij de BA bedrijf: vergoedt schade aan de goederen die aan u toevertrouwd zijn.

Vraag uw offerte aan

Objectieve aansprakelijkheid

De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is, zoals het contract arbeidsongevallen, een wettelijk verplichte verzekering.

De term ‘objectieve aansprakelijkheid’ betekent dat een slachtoffer van een brand of een ontploffing uw schuld niet hoeft te bewijzen. U moet de schadelijder dus steeds vergoeden, zelfs als u geen fout begaan hebt. Daarom bent u ook verplicht deze verzekering af te sluiten.

Bij het afsluiten van de polis is de verzekeringsmaatschappij verplicht een verzekeringsattest af te leveren dat moet worden overgemaakt aan de burgemeester.

BA-beroep

U bent zelfstandige en maakt tijdens uw werk een beroepsfout waardoor een derde schade lijdt.

Wat dan? Wel, als u een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluit, bent u beschermd.

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid is bedoeld voor zelfstandigen en ondernemingen die hoofdzakelijk intellectuele diensten verlenen.

Even onmisbaar is de dekking rechtsbijstand