Maak een afspraak


Nood- en servicenummers

Met het langetermijnsparen kunnen Belgen jaarlijks tot 2.350 euro sparen in een spaar- of beleggingsverzekering. Op die storting krijgen ze een belastingvermindering van 30 procent. In zijn fiscaal hervormingsplan pleit minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ervoor dat langetermijnsparen af te schaffen. Aan bestaande contracten zou niet geraakt worden. Wel zou het vanaf 2024 niet meer mogelijk zijn een nieuw contract te onderschrijven. Ook het verlengen van een bestaand contract met als doelstelling het fiscaal voordeel te verlengen zou vanaf 2024 niet meer mogelijk zijn.

Het fiscaal langetermijnsparen is een van de hoekstenen voor een volwaardig pensioen.

Verzekeringsfederatie Assuralia

‘We vinden dat een zeer spijtige zaak’, zegt de verzekeringsfederatie Assuralia. ‘Het fiscaal langetermijnsparen is een van de hoekstenen voor een volwaardig pensioen en maakt integraal deel uit van de hefbomen die mensen in handen hebben om na een professionele loopbaan de levensstandaard op peil te houden. Een afschaffing kan het vertrouwen van de burger verder aantasten, net wanneer we juist alle inspanningen moeten leveren om dat op te krikken.’

Populair

Bijna 800.000 Belgen doen aan fiscaal langetermijnsparen, een populaire vorm. De voorbije jaren won die nog aan populariteit omdat de fiscale korf waartoe het langetermijnsparen behoort almaar meer uitgedund werd voor andere belastingaftrekken. Alleen leningen voor de eigen woning die voor 2016 werden afgesloten zitten vanaf 2024 nog in dezelfde korf. Vorig jaar besliste de regering ook al de aftrek van de kapitaalaflossingen van de lening voor de tweede woonst, net als de premies voor een schuldsaldoverzekering, af te schaffen in 2024.

Alleen leningen voor de eigen woning die voor 2016 werden afgesloten zitten nog in dezelfde fiscale korf als het langetermijnsparen.

Deel op Twitter

Aan het langetermijnsparen zijn enkele voorwaarden verbonden. Het moet gaan om een contract van minstens tien jaar en u kunt het kapitaal in principe niet vroeger opvragen dan op 60-jarige leeftijd, al lopen de huidige contracten tot 65 jaar. Op 60-jarige leeftijd wordt een taks van 10 procent afgehouden.

Het bedrag dat gespaard kan worden, hangt af van het netto belastbaar beroepsinkomen, maar kan jaarlijks niet hoger liggen dan 2.350 euro (inkomsten 2023). Er is keuze tussen twee formules. De spaarverzekering (tak 21) biedt elk jaar een gegarandeerd rendement. Bij de beleggingsverzekering (tak 23) belegt u onderliggend in fondsen waarvan de waarde kan fluctueren. U neemt dan meer risico, maar het potentieel rendement ligt hoger.

OOK TWEEDE PLAFOND PENSIOENSPAREN SNEUVELT

Als het aan minister van Financiën Van Peteghem ligt, sneuvelt ook het tweede plafond voor het pensioensparen. Vandaag kan men tot 990 euro aan pensioensparen doen waarop een belastingvermindering van 30 procent geldt. Wie tussen 990 en 1.270 euro spaart, krijgt een belastingvermindering op het volledige bedrag van 25 procent.

Maar dat tweede plafond wil Van Peteghem afschaffen omdat er ook een fiscale val mee gemoeid is. Wie tussen 990 en 1.188 euro spaart, krijgt minder fiscaal voordeel dan wie 990 euro spaart.

Volgens Marc Van de Gucht, directeur-generaal van fondsenfederatie Beama, valt dit te betreuren aangezien de sector ‘enkele jaren geleden grote IT-kosten gemaakt heeft voor het doorvoeren van de aanpassingen aan het systeem’. ‘Bovendien moeten we beleggers nogmaals gaan uitleggen dat het systeem van het pensioensparen alweer wijzigt. Vergeet ook niet dat de maximumbedragen in 2023 niet werden geïndexeerd, ondanks de hoge inflatie’, zegt hij.

Bron De Tijd

Knal, een ongeval! Eerste vaststelling: je moet je voertuig laten herstellen. Of het nu over een ongeval of een panne gaat, iedereen voelt zich plots geroepen om je ‘goeie raad’ te geven: “Ik had je nochtans zo gezegd om beter op te letten!”, of “Had je nu maar naar mij geluisterd …” Maar nuttige en constructieve commentaar is soms ver te zoeken. Hier geven we je een objectief overzicht van wie moet betalen en wat je te wachten staat na een ongeval.

Een nuttig spiekbriefje: wat te doen bij een ongeval?Door stress, paniek, spanning en schok zijn we vaak het noorden kwijt na een verkeersongeval. Om het je gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat je niets vergeet, raadpleeg ons geheugensteuntje ‘Wat te doen bij een ongeval?’ Nuttige nummers, procedures, advies: print deze pdf of download het document op je telefoon zodat je het bij problemen bij de hand hebt.

Je bent in je recht

Een andere automobilist is verantwoordelijk voor het ongeval: dan is het de BA, de (verplichte) Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij, die opdraait voor het vergoeden van je materiële en lichamelijke schade. In de meeste gevallen vergoedt je verzekeraar rechtstreeks – in naam van de verzekeraar van de bestuurder die in fout is – de schade aan je voertuig door toepassing van de RDR-overeenkomst (Règlement Direct/Directe Regeling) die de meeste voertuigverzekeraars onderling verbindt. Na de expertise kies je zelf of je je voertuig al dan niet laat herstellen.

Opgelet: lichamelijke schade wordt nooit in RDR geregeld.

Je bent in fout

Aangezien de BA verplicht is, hoef je je geen zorgen te maken over de materiële of lichamelijke schade die je hebt toegebracht aan derden en/of de inzittenden van je voertuig.

Maar de kosten aan je eigen voertuig zijn niet gedekt als je in fout bent, tenzij je een verzekering van het type omnium hebt. Als je een omnium hebt afgesloten, is het wel mogelijk dat je nog een vrijstelling moet betalen.

Opgelet: als bestuurder ben je niet automatisch verzekerd tegen je eigen lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval waarvoor je zelf aansprakelijk bent. Die schade is enkel gedekt als je intekende op een facultatieve dekking die bescherming/veiligheid van de bestuurder verzekert.

Je makelaar is er om jou te helpen

Verwittig bij een ongeval zo snel mogelijk je makelaar. Beter nog: neem als de bliksem contact op met je makelaar om je huidige verzekering te bespreken. Hij kan je meer info geven over de dekkingen, de te verzekeren bedragen en de vrijstellingen die het beste bij jou passen.

Doe online aangifte van je schadegeval

Als je verzekerd bent bij AXA, kan je je schadegeval online aangeven en dezelfde begeleiding genieten als voor schadegevallen die je via je makelaar aangeeft. Je weet snel welke schade gedekt is en wat het bedrag van je eventuele vrijstelling is. Je hebt toegang tot bijkomende diensten (keuze van de garage, Pick-up & delivery, …) en je kan je dossier online opvolgen.

Denk je eraan om je voertuig te vervangen? Ontdek de verschillende rijhulpsystemen die je op je auto kan monteren en die het aantal ongevallen kunnen verminderen.

Kies je voor een klassieke auto of denk je erover om elektrisch te gaan rijden?Bij aankoop is een elektrische wagen vandaag nog duurder dan een conventionele auto. Maar dat compenseer je op andere vlakken. Denk maar aan de voordelen bij de éénmalige BIV en de jaarlijks verkeersbelasting. Deze voordelen zijn verschillend in het Vlaams-, Brussels-  en Waals gewest. In Vlaanderen hoef je geen BIV of verkeersbelasting te betalen. In Brussel en Wallonië kosten deze belastingen minder dan bij een klassieke diesel- of benzinemotor. Er zijn ook kortingen op je autoverzekeringspremie voor energiezuinige wagens.

Elektrische auto’s rijden in het algemeen veel zuiniger

Zo is er geen verbruik als de motor stationair draait en wordt de batterij opgeladen bij het vertragen en remmen. De motoren verbruiken ook veel minder energie per kilometer. Omdat elektrische wagens minder slijtagegevoelige onderdelen hebben, liggen de onderhoudskosten zo’n 35% lager dan bij conventionele auto’s.

Een auto thuis opladen is veel goedkoper dan tanken, zeker als je stroom van zonnepanelen gebruikt. In principe kan je opladen via een gewoon stopcontact en een laadkabel. Maar dat gaat bijzonder traag en is in de praktijk eigenlijk alleen doenbaar (maar verre van ideaal) voor hybride wagens.

Wil je sneller en tegelijk veilig opladen, dan laat je best een apart laadpunt installeren tegen een muur of op een paal op de oprit. De installatie van een laadpaal thuis kost tussen duizend en tweeduizend euro, op voorwaarde dat er geen extra kabel getrokken moet worden of andere aanpassingen aan de installatie nodig zijn. Er komt ook nog een verplichte keuring bij.

Een particulier (eigenaar of huurder) die een slimme laadpaal installeert in zijn woning en gebruik maakt van groene stroom, krijgt in 2023 een belastingvermindering van 30% op het factuurbedrag en 15% in 2024, voor een bedrag van maximaal 1.500 €, per oplaadpunt en per belastingplichtige.

Als je bij je thuis een laadpunt installeert, meld je dat best bij je brandverzekeraar. Zo zorg je ervoor dat je altijd voldoende verzekerd bent. Ook als er brand ontstaat bij het opladen van je wagen. Bij verlies of beschadiging van je laadkabel komt bij sommige verzekeraars de omniumverzekering. Bepaalde autoverzekeringen bevatten ook specifieke waarborgen voor elektrische voertuigen. Zo dekken ze bijvoorbeeld de kosten voor de veiligheidsprocedures die nodig zijn wanneer de batterij beschadigd is.

Uitstekend voor het milieu

Koop je een elektrische wagen, dan rijd je niet alleen milieubewust.

Elektrisch rijden verkleint je ecologische voetafdruk. Zeker als je de wagen oplaadt met hernieuwbare energie van zonnepanelen. Afhankelijk van de herkomst van de elektriciteit bespaar je bovendien 40% of zelfs 100% als het om groene stroom gaat. Omdat een elektrische auto zelf geen CO2 en minder fijnstof uitstoot, gaat de luchtkwaliteit er flink op vooruit. In de toekomst zal de batterij van elektrische auto’s energie kunnen opslaan wanneer er overschot is en terug afgeven voor huishoudelijk gebruik.

Meer rijplezier

Er is ook meer rijplezier. Elektrische wagens zijn uitgerust met de laatste technische snufjes en bieden je meer rijplezier. Je hoeft niet te schakelen, waardoor je direct start en veel sneller kan optrekken, ook in de winter. Bovendien zorgen elektrische auto’s voor heel wat minder geluidsoverlast, omdat ze stiller rijden. Het geluid dat je elektrische wagen produceert, is zo stil dat andere weggebruikers je soms niet horen aankomen. Wees dus extra op je hoede!

Rijstijl aanpassen is wel de boodschap

De keerzijde van de medaille is dat er meer ongevallen zijn met een eletrische wagen door het rijgedrag. Bestuurders die overstappen van een klassieke auto naar een elektrisch model hebben er vaak te weinig besef van hoe een elektrische auto reageert. Voor ze het beseffen, schieten ze weg en knallen ergens tegenaan. De meeste ongelukken gebeuren bij het accelereren, niet bij het afremmen. Bovendien zijn de grotere elektrische auto’s supersnel. Dan durven eigenaars nogal eens het spreekwoordelijke gaspedaal intrappen. Dat alles samen leidt tot 50 % meer ongevallen dan met klassieke auto’s, volgens verzekeraar AXA. De rijstijl aanpassen is dus de boodschap: rekening houden met de veel vinnigere versnelling van de auto’s, het gaspedaal rustiger hanteren en afstand houden, …

Bron: Allianz/AXA/Nextmove/AG

Omzeggens alle Belgen hebben een woningverzekering, hoewel deze niet verplicht is voor elke eigenaar. Het is een ‘must have’. Hieronder vind je zeven tips voor je woonverzekering:

  1. Zorg dat je woning en inhoud voldoende verzekerd zijn. Is dit niet zo, dan bestaat er een evenredigheidsbeginsel. Stel dat je voor de helft van de waarde van het huis en de inboedel verzekerd bent, dan krijg je bij een schadegeval slechts de helft van het schadebedrag. Ons kantoor helpt je graag om de juiste waarde van je woning en inboedel te schatten, zodat het evenredigheidsbeginsel kan vermeden worden.
  2. Heb je een mooie tuin met een mooie beplanting en een terras en/of zwembad, dan raden we je aan om een optie zwembad en/of tuin in je woningverzekering aan te kruisen.
  3. Diefstal is niet automatisch verzekerd in de woningverzekering. Eén op de twee Belgen is reeds het slachtoffer geweest van een diefstal. De premie van de diefstalverzekering hangt af van de waarde van de inboedel en de ligging van het risico.
  4. Stel dat je dure juwelen of kunstwerken hebt, dan is het aangeraden om voor deze voorwerpen een ‘alle risico’-verzekering af te sluiten bij een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij.
  5. Kijk na of je woningverzekering ook het kot van je studerend kind dekt.  Idem dito wat betreft de vakantiewoning die je huurt.
  6. Misschien heb je zonnepanelen geplaatst op je woning? Het loont de moeite om na te kijken of ze verzekerd zijn in de woningverzekering.
  7. Je auto die bijvoorbeeld in je garage staat is niet automatisch verzekerd in je woningverzekering. Met de optie ‘gestald’ voertuig is die wel verzekerd, zelfs als het voertuig op de oprit of in de nabije buurt van de woning staat. Bij stormschade kan dit wel belangrijk zijn.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ook verschillende aanvullende diensten aan in geval van schade, zoals bijvoorbeeld:

Wat als je verhuist?

Met andere woorden, er staat nog inboedel in de oude woning en je bewoont al de nieuwe woning. Of je woont nog in de oude woning en je maakt je nieuwe woning in orde om te verhuizen.

De verzekeringsmaatschappijen hebben deze situaties voorzien in hun voorwaarden. De twee locaties zijn gedurende een bepaalde periode  – dat kan tot 4 maanden oplopen  – gedekt door de brandverzekering. Bij schade zal de vergoeding bepaald worden op basis van de kapitalen voorzien in de brandverzekering van de ‘oude’ woning. Deze overgangsdekking geldt voor het gebouw, de inboedel maar ook voor de diefstalverzekering. Het is belangrijk dat je bij een eventuele verhuis contact met je verzekeringsmakelaar, zodat hij de verzekeringsmaatschappij kan verwittigen en daarenboven is het de gelegenheid om een check-up van je brandverzekering te doen. De waarde van je nieuwe woning kan hoger of lager liggen dan de oude woning.  Of misschien is het risico op diefstal groter en is het gewenst om een diefstalverzekering te onderschrijven?

Als je verhuist naar een huurhuis, dan is het in Vlaanderen en Wallonië verplicht om de huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering komt vergoedt de eigenaar wanneer er bijvoorbeeld brand-of waterschade is aan het gebouw. Deze verzekering sluit je best af samen met de woningverzekering voor je inboedel.

Wat als je een nieuw huis bouwt of renoveert?

Je hebt je gading gevonden op Batibouw en nu wil je van je nieuwbouw- of verbouwingsplannen werk maken. Dat betekent dat er op de bouwwerf veel vakmensen zullen rondlopen. Elk van hen kan door een onvoorzichtigheid schade veroorzaken. Zonder te spreken van externe weersomstandigheden of diefstal van bouwmaterialen op de werf. Een verzekering alle bouwplaats risico’s (ABR) kan je tegen al deze schades beschermen.

De verzekering alle bouwplaats risico’s (ABR) kan je vergelijken met een omnium verzekering voor een auto. Deze verzekering komt in de eerste plaats tussen en zal achteraf eventueel verhaal plegen op de verantwoordelijken van de schade. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over wie aansprakelijk is voor een schadegeval, je hoeft ook niet te wachten op een beslissing na dikwijls lange gerechtelijke procedures.

De hoofdaannemer voorziet soms een algemene ABR die alle  onderaannemers dekt, alsook zijn klant (de bouwheer) in het kader van de werken. Ga na of de hoofdaannemer een dergelijke verzekering afgesloten heeft en vraag een schriftelijk bewijs van de dekking van je werf. Controleer de duur van de dekking en let op een voldoende marge. Bouwen of verbouwen duurt vaak langer dan gepland.

Sluit eventueel een gezamenlijke polis af met de hoofdaannemer.

Je hebt het intussen begrepen. Er bestaan veel sleutelmomenten om samen met je verzekeringsmakelaar je woningverzekering te bekijken.

Bron: Nextmove

Slachtoffers van zware woningschades –  we denken aan de duizenden slachtoffers na de overstromingen bijna 2 jaar geleden –  zullen dit zeker en vast beamen. Naast het financiële leed, is er veelal menselijke steun nodig. Je verzekeringsmakelaar, ook een mens van vlees en bloed, is dan meestal de ‘rots in de branding’ om dit leed te delen.

De toegevoegde waarde van de verzekeringsmakelaars wordt eveneens bevestigd in marktcijfers.

Volgens een studie van het media-agentschap Wavemaker blijkt dat 43% van de ondervraagden de verzekeringsmakelaar de hoogste tevredenheidsscore (5 op 5) geeft. Bij banken en verzekeringsagenten is dit 26% en via een directe verzekeraar 30%. Het vertrouwen in de makelaar, de expertise en de bereikbaarheid zijn de top 3 argumenten waarom de consument voor een makelaar kiest. Het feit dat de verzekeringsmakelaar lokaal verankerd is en het digitale met het persoonlijk contact combineert verantwoorden ook de sterke positie van de verzekeringsmakelaar.

Het begint al bij het afsluiten van een verzekeringscontract

Je verzekeringsmakelaar is het verschil tussen verzekerd en goed verzekerd te zijn.  En dit gebeurt al bij het afsluiten van het verzekeringscontract, het opvolgen ervan tot het regelen van een schadegeval. Neem de woningverzekering.

Hoewel de meeste woningverzekeringen uitgebreide waarborgen hebben, bestaan er toch heel wat verschillen tussen de verzekeraars. 

In functie van je situatie stelt je verzekeringsmakelaar de juiste verzekering met de juiste dekkingen voor. Dit geldt ook wanneer het risico in de loop van de tijd wijzigt. Je bouwt een tuinhuis of installeert een zwembad en zonder dat je het beseft, is het risico gewijzigd en moet er eventueel een aanpassing gebeuren in de polis.

Rots in de branding

Bij schadegevalmaakt je verzekeringsmakelaar dan weer het verschil door als het ware de ‘gids’ te de ‘toeverlaat’ te zijn bij de aangifte, de opvolging en de regeling van het schadegeval. Een telefoontje naar je makelaar of een online aangifte via de app of de website van de makelaar is bij een schade al voldoende om het dossier in gang te zetten. Je makelaar waakt over de regeling van de schade en zal in bepaalde gevallen je aanraden om een tegenexpert aan te stellen wanneer blijkt dat de schaderegeling niet voldoende is. Je verzekeringsmakelaar is onafhankelijk en is niet in loondienst bij een verzekeringsmaatschappij.

Je kan de makelaar ook helpen door onder andere:

En waar nodig is – ‘met de laarzen aan’ zoals in het veelzeggende beeld – , komt hij ter plaatse om de slachtoffers moed in te spreken, moreel  te ondersteunen en bij te staan wanneer de expert langskomt.  Met andere woorden, hij staat aan de zijde van de klant, hij is de rots in de branding en hij staat garant voor een correcte afloop van het schadedossier.

Wil je meer info over de woningverzekering bij aankoop, huur & verhuur, renovatie van een woning, ter gelegenheid van een verhuis of na een schadegeval, contacteer dan  je verzekeringsmakelaar

Zeker en vast niet. Volgens de statistieken van Statbel bedroeg het gemiddeld pensioen voor een zelfstandige begin 2021 een schamele 900 euro. Het is dan ook begrijpelijk dat volgens een studie van een Belgische verzekeraar 8 op de 10 zelfstandigen hun pensioensituatie als een belangrijke bekommernis beschouwen. Die bekommernis is de voorbije maanden nog versterkt door de economische en politieke onzekerheden. Gelukkig kan de zelfstandigen hier het heft in handen nemen door aan aanvullende pensioenopbouw te doen.

Is je wettelijk pensioen als zelfstandige voldoende?

Zeker en vast niet. Volgens de statistieken van Statbel bedroeg het gemiddeld pensioen voor een zelfstandige begin 2021 een schamele 900 euro. Het is dan ook begrijpelijk dat volgens een studie van een Belgische verzekeraar 8 op de 10 zelfstandigen hun pensioensituatie als een belangrijke bekommernis beschouwen. Die bekommernis is de voorbije maanden nog versterkt door de economische en politieke onzekerheden. Gelukkig kan de zelfstandigen hier het heft in handen nemen door aan aanvullende pensioenopbouw te doen. 

Elke zelfstandige of hij nu een vennootschap heeft of niet, kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. De maximum jaarlijkse premie in 2023 is 8,17% (9,40% voor het Sociaal VAPZ) van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug met een maximum aan premie van 3.859,40 euro (4.430,43, euro voor het sociaal VPAZ) per jaar. Een Sociaal VAPZ betaalt naast een pensioen- en overlijdenskapitaal ook nog een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit uit, alsook de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Het fiscaal voordeel van het VAPZ hangt af van de marginale belastingvoet. Dat is het tarief dat toegepast wordt op de hoogste schijf van de beroepsinkomsten. Je betaalt ook minder sociale bijdragen omdat de belastbare basis vermindert met de premie die je voor je verzekering VAPZ betaald hebt.  In totaal kan je daardoor tot 64% van je storting recupereren.

Als je een zelfstandige in een vennootschap bent en een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt, kan je in cumul met het VAPZ ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. 

Een IPT heeft aanzienlijke belastingvoordelen: De premies betaald door de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskosten zolang de regel van 80% wordt nageleefd. De berekening van de 80% regel is geen sinecure: de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen in de 2e pijler mag, omgerekend naar jaarlijkse rente, niet hoger zijn dan 80% van het gemiddeld inkomen van de laatste 3 jaar als zelfstandige. Dat is geen éénvoudige berekening. Daarom wil Minister van Financiën deze regel vervangen een 12/32-regel. Volgens deze regel wordt de maximale aftrekbare bijdrage bepaald als een percentage van het jaarlijkse brutosalaris: 12% van een salaris tot ongeveer 71.000 euro en 32% boven die drempel. De regeling voor backservicebetalingen is strikt afgebakend. Plannen met een gegarandeerd rendement zouden bij lage beleggingsresultaten onder de nieuwe beperking kunnen vallen. Voor toegezegd-pensioenregelingen geldt een overgangsregeling.

Ben je een zelfstandige zonder vennootschap, dan kan je boven op het VAPZ sinds 2018 een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten. Je krijgt een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premie zolang de 80% regel nageleefd wordt. 

Je makelaar als pensioencoach

Volgens dezelfde studie zeggen 6 op 10 zelfstandigen dat ze te weinig of onvoldoende te weten over de pensioenopbouw. Tussen al die verschillende formules vindt de kat er haar jongen niet meer in terug. Daarom raden we aan voor je pensioenopbouw beroep te doen op ons kantoor. Niet alleen om wegwijs te geraken tussen de verschillende formules en de fiscale implicaties, maar ook om de verzekeringscontracten aan te passen aan je eigen situatie.

Iemand van 35 jaar bijvoorbeeld verkeert in een andere situatie dan iemand van 55 jaar. Misschien moeten contracten aangepast worden in functie van de werk- en gezinssituatie, of moet er meer gewicht gegeven worden aan minder risicovolle fondsen of omgekeerd, of moet er een voorschot opgevraagd worden op de reserves van het contract voor het financieren van een vastgoed. In de verschillende formules bestaan er bovendien extra waarborgen die tussenkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Met andere woorden, pensioenopbouw vraagt maatwerk.  Daarom is je makelaar je beste pensioencoach.

Beluister ook onze podcast “Voldoet mijn pensioen?” en ontmoet onze host Maite Goossens en verschillende experts die praten over de aanvullende pensioenen, de veschillende pensioenformules en meerdere nuttige tips om je pensioen optimaal in te plannen.

Als er één verzekering is die relevanter is dan ooit tevoren, dan is het de rechtsbijstandverzekering. De consument wordt meer dan ooit blootgesteld aan juridische conflicten en heeft advies nodig. En tja advies is er nodig, Je hebt bijvoorbeeld schade opgelopen aan je woning. Een expert van je verzekeringsmaatschappij komt langs om de schade te ramen, maar je bent niet tevreden met het voorgestelde bedrag. Dan kan het de moeite lonen om een tegenexpert in te schakelen om je bezwaren kracht bij te zetten.  De meeste woningpolissen en brandverzekeringen voorzien in hun algemene voorwaarden een forfaitaire tussenkomst. Maar als je brandpolis ook een verzekering rechtsbijstand omvat, dan kan je vaak gratis een beroep doen op een eigen expert op enkele uitzonderingen na. Heb je een globale rechtsbijstandsverzekering afgesloten dan wordt ook daar het honorarium voor 100% terugbetaald.

Andere voorbeelden: van telewerken tot burenruzie

Beter verzekerd in globale rechtsbijstandverzekering?

Veel mensen hebben een rechtsbijstand in de auto-, brand- of familiale verzekering, maar veel van bovenvermelde voorbeelden zijn niet gedekt in deze verzekering. Bij deze verzekeringen zijn de tussenkomsten beperkt tot geschillen die een verband hebben met de hoofdwaarborg (gebouw of auto).Daarom loont het de moeite om een globale rechtsbijstandverzekering zonder belangenconflicten af te sluiten, omdat de voorwaarden veel ruimer zijn en onafhankelijk opgetreden wordt.

Belangrijke rol voor verzekeringsmakelaar

Je verzekeringsmakelaar zoekt de rechtsbijstandverzekering die het best bij jouw situatie past. Het is immers zinloos om in sommige gevallen dubbel verzekerd te zijn of voor risico’s verzekerd te zijn die niet van toepassing zijn op jouw situatie. Eens een (mogelijks) geschil opduikt, leidt hij je naar de juiste advieskanalen bij de gespecialiseerde maatschappijen, die dan het dossier verder opnemen en in eerste instantie naar een minnelijke schikking zoeken. Mogelijks leidt dit tot een procedure voor de rechtbank, weet dat slechts 1 op de 5 betwistingen vóór de rechtbank komen.

Indien je zelfstandig of ondernemer bent: lees hier meer.

De familiale verzekering is wellicht de verzekering met de ruimste waarborgen tegen een zeer redelijke prijs. Wie er nog geen heeft, raden wij aan om er dringend één af te sluiten. Wie er één heeft en wil weten of de waarborgen aan zijn situatie aangepast zijn, kan best contact opnemen met een verzekeringsmakelaar?

Er bestaan veel goede redenen om een familiale verzekering af te sluiten. Deze verzekering komt tussen wanneer jij, je gezinsleden, je huisdieren schade aanrichten aan derden. Voor de materiële schade is er een geïndexeerde vrijstelling voorzien van 306,86 euro. Doorgaans is er ook een waarborg rechtsbijstand inbegrepen. Deze kan je ook laten opnemen in je globale rechtsbijstandsverzekering, waardoor de premie van de familiale verzekering ietsje goedkoper wordt. De premie van de familiale verzekering hangt af van de extra-waarborgen die je afsluit.

Enkele ‘niet alledaagse’ voorbeelden waar een familiale verzekering tussenkomt

Je merkt het, een ‘ongeval’ is vlug gebeurd. Daarom is het dan ook zo belangrijk dat je een familiale verzekering hebt. Voor meer info, neem gerust contact op met je verzekeringsmakelaar.

Bron: Nextmove