Een verkeersongeval: wat nu, wie betaalt?

Knal, een ongeval! Eerste vaststelling: je moet je voertuig laten herstellen. Of het nu over een ongeval of een panne gaat, iedereen voelt zich plots geroepen om je ‘goeie raad’ te geven: “Ik had je nochtans zo gezegd om beter op te letten!”, of “Had je nu maar naar mij geluisterd …” Maar nuttige en constructieve commentaar is soms ver te zoeken. Hier geven we je een objectief overzicht van wie moet betalen en wat je te wachten staat na een ongeval.

Een nuttig spiekbriefje: wat te doen bij een ongeval?Door stress, paniek, spanning en schok zijn we vaak het noorden kwijt na een verkeersongeval. Om het je gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat je niets vergeet, raadpleeg ons geheugensteuntje ‘Wat te doen bij een ongeval?’ Nuttige nummers, procedures, advies: print deze pdf of download het document op je telefoon zodat je het bij problemen bij de hand hebt.

Je bent in je recht

Een andere automobilist is verantwoordelijk voor het ongeval: dan is het de BA, de (verplichte) Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij, die opdraait voor het vergoeden van je materiële en lichamelijke schade. In de meeste gevallen vergoedt je verzekeraar rechtstreeks – in naam van de verzekeraar van de bestuurder die in fout is – de schade aan je voertuig door toepassing van de RDR-overeenkomst (Règlement Direct/Directe Regeling) die de meeste voertuigverzekeraars onderling verbindt. Na de expertise kies je zelf of je je voertuig al dan niet laat herstellen.

Opgelet: lichamelijke schade wordt nooit in RDR geregeld.

Je bent in fout

Aangezien de BA verplicht is, hoef je je geen zorgen te maken over de materiële of lichamelijke schade die je hebt toegebracht aan derden en/of de inzittenden van je voertuig.

Maar de kosten aan je eigen voertuig zijn niet gedekt als je in fout bent, tenzij je een verzekering van het type omnium hebt. Als je een omnium hebt afgesloten, is het wel mogelijk dat je nog een vrijstelling moet betalen.

Opgelet: als bestuurder ben je niet automatisch verzekerd tegen je eigen lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval waarvoor je zelf aansprakelijk bent. Die schade is enkel gedekt als je intekende op een facultatieve dekking die bescherming/veiligheid van de bestuurder verzekert.

Je makelaar is er om jou te helpen

Verwittig bij een ongeval zo snel mogelijk je makelaar. Beter nog: neem als de bliksem contact op met je makelaar om je huidige verzekering te bespreken. Hij kan je meer info geven over de dekkingen, de te verzekeren bedragen en de vrijstellingen die het beste bij jou passen.

Doe online aangifte van je schadegeval

Als je verzekerd bent bij AXA, kan je je schadegeval online aangeven en dezelfde begeleiding genieten als voor schadegevallen die je via je makelaar aangeeft. Je weet snel welke schade gedekt is en wat het bedrag van je eventuele vrijstelling is. Je hebt toegang tot bijkomende diensten (keuze van de garage, Pick-up & delivery, …) en je kan je dossier online opvolgen.

Denk je eraan om je voertuig te vervangen? Ontdek de verschillende rijhulpsystemen die je op je auto kan monteren en die het aantal ongevallen kunnen verminderen.