Mijn thuis verandert. Ben ik goed verzekerd?

Omzeggens alle Belgen hebben een woningverzekering, hoewel deze niet verplicht is voor elke eigenaar. Het is een ‘must have’. Hieronder vind je zeven tips voor je woonverzekering:

  1. Zorg dat je woning en inhoud voldoende verzekerd zijn. Is dit niet zo, dan bestaat er een evenredigheidsbeginsel. Stel dat je voor de helft van de waarde van het huis en de inboedel verzekerd bent, dan krijg je bij een schadegeval slechts de helft van het schadebedrag. Ons kantoor helpt je graag om de juiste waarde van je woning en inboedel te schatten, zodat het evenredigheidsbeginsel kan vermeden worden.
  2. Heb je een mooie tuin met een mooie beplanting en een terras en/of zwembad, dan raden we je aan om een optie zwembad en/of tuin in je woningverzekering aan te kruisen.
  3. Diefstal is niet automatisch verzekerd in de woningverzekering. Eén op de twee Belgen is reeds het slachtoffer geweest van een diefstal. De premie van de diefstalverzekering hangt af van de waarde van de inboedel en de ligging van het risico.
  4. Stel dat je dure juwelen of kunstwerken hebt, dan is het aangeraden om voor deze voorwerpen een ‘alle risico’-verzekering af te sluiten bij een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij.
  5. Kijk na of je woningverzekering ook het kot van je studerend kind dekt.  Idem dito wat betreft de vakantiewoning die je huurt.
  6. Misschien heb je zonnepanelen geplaatst op je woning? Het loont de moeite om na te kijken of ze verzekerd zijn in de woningverzekering.
  7. Je auto die bijvoorbeeld in je garage staat is niet automatisch verzekerd in je woningverzekering. Met de optie ‘gestald’ voertuig is die wel verzekerd, zelfs als het voertuig op de oprit of in de nabije buurt van de woning staat. Bij stormschade kan dit wel belangrijk zijn.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ook verschillende aanvullende diensten aan in geval van schade, zoals bijvoorbeeld:

Wat als je verhuist?

Met andere woorden, er staat nog inboedel in de oude woning en je bewoont al de nieuwe woning. Of je woont nog in de oude woning en je maakt je nieuwe woning in orde om te verhuizen.

De verzekeringsmaatschappijen hebben deze situaties voorzien in hun voorwaarden. De twee locaties zijn gedurende een bepaalde periode  – dat kan tot 4 maanden oplopen  – gedekt door de brandverzekering. Bij schade zal de vergoeding bepaald worden op basis van de kapitalen voorzien in de brandverzekering van de ‘oude’ woning. Deze overgangsdekking geldt voor het gebouw, de inboedel maar ook voor de diefstalverzekering. Het is belangrijk dat je bij een eventuele verhuis contact met je verzekeringsmakelaar, zodat hij de verzekeringsmaatschappij kan verwittigen en daarenboven is het de gelegenheid om een check-up van je brandverzekering te doen. De waarde van je nieuwe woning kan hoger of lager liggen dan de oude woning.  Of misschien is het risico op diefstal groter en is het gewenst om een diefstalverzekering te onderschrijven?

Als je verhuist naar een huurhuis, dan is het in Vlaanderen en Wallonië verplicht om de huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering komt vergoedt de eigenaar wanneer er bijvoorbeeld brand-of waterschade is aan het gebouw. Deze verzekering sluit je best af samen met de woningverzekering voor je inboedel.

Wat als je een nieuw huis bouwt of renoveert?

Je hebt je gading gevonden op Batibouw en nu wil je van je nieuwbouw- of verbouwingsplannen werk maken. Dat betekent dat er op de bouwwerf veel vakmensen zullen rondlopen. Elk van hen kan door een onvoorzichtigheid schade veroorzaken. Zonder te spreken van externe weersomstandigheden of diefstal van bouwmaterialen op de werf. Een verzekering alle bouwplaats risico’s (ABR) kan je tegen al deze schades beschermen.

De verzekering alle bouwplaats risico’s (ABR) kan je vergelijken met een omnium verzekering voor een auto. Deze verzekering komt in de eerste plaats tussen en zal achteraf eventueel verhaal plegen op de verantwoordelijken van de schade. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over wie aansprakelijk is voor een schadegeval, je hoeft ook niet te wachten op een beslissing na dikwijls lange gerechtelijke procedures.

De hoofdaannemer voorziet soms een algemene ABR die alle  onderaannemers dekt, alsook zijn klant (de bouwheer) in het kader van de werken. Ga na of de hoofdaannemer een dergelijke verzekering afgesloten heeft en vraag een schriftelijk bewijs van de dekking van je werf. Controleer de duur van de dekking en let op een voldoende marge. Bouwen of verbouwen duurt vaak langer dan gepland.

Sluit eventueel een gezamenlijke polis af met de hoofdaannemer.

Je hebt het intussen begrepen. Er bestaan veel sleutelmomenten om samen met je verzekeringsmakelaar je woningverzekering te bekijken.

Bron: Nextmove